english

Archief 2015

Archief 2016

Archief 2017

Archief 2018

Archief 2019

Archief 2020

Archief 2021

Archief 2022

Archief 2023

Archief Nieuws 2015

04-11-2015 | 21:50 uur

Voortgang restauratie.
Vandaag  is goed zichtbaar geworden dat er schot in de restauratie van het
bovenwiel zit.
De kammen zitten er al in en de nieuwe vangstukken zijn geplaatst.
Het bovenwiel zit  nu op de juiste plaats .
De kammen kunnen nu bewerkt worden.

02-11-2015 | 22:44 uur

Schoolbezoek OBS Wonderwijs

Vanmiddag kwam groep 4 van OBS Wonderwijs uit IJsselmuiden
op bezoek.
De leerlingen  kregen uitleg over het malen en de molen.
Het was  een leuk  en gezellig uurtje

02-11-2015 | 09:43 uur

Herplaatsen bovenwiel.

Deze week wordt het gerestaureerde bovenwiel teruggeplaatst.

06-10-2015 | 21:23 uur

Voortgang restauratie bovenwiel.
Vandaag in de werkplaats van molenmaker Groot Wesseldijk geweest.
Het bovenwiel krijgt al  weer vorm.

 aanvankelijk zou 1 plooistuk vervangen worden,maar alle 4 waren ze dermate
aangevreten door houtworm en voos, dat ze allemaal zin vervangen

Ook de stukken wilgehout liggen al klaar om vangstukken van te maken.

28-09-2015 | 14:00 uur

De Enkschool.
Vandaag de Enkschool (groep 1 en 2) op de molen gehad.
Een levendige happening. De kinderen gingen witbestoven als
meelmuizen weer weg. Veel succes volgende week bij de bakker

 

23-09-2015 | 17:45 uur

Overleg met portefeuillehouder Cultuur. In dit geval burgemeester B. Koelwijn.
Samen meet ambtenaren van team FAMA en Cultuur. Het grootste knelpunt
zit hem in de molenbiotoop. De in het bestemmingsplan Molenzicht vastgelegde
hoogte van de  beplanting wordt, volgens de molenenaars,  benaderd of zelfs 
overschreden. Wie handhaaft? Bomen groeien tot askop hoogte.
Veel windbelemmering in het zuiden tot het westen.
Het was een constructief overleg.

01-09-2015 | 21:50 uur

Wegens restauratie van het bovenwiel en de vang kan de molen niet draaien.
Er zijn daarom geen activitieten op de Open Monumentdag op 12 september.

17-08-2015 | 21:55 uur

Bovenwiel en vang worden gerestaureerd.
Beide onderdelen zijn ernstig door houtworm aangetast
De molen zal ongeveer 10 weken niet kunnen draaien.
Wel kan er elektrich gemalen worden

07-08-2015 | 17:20 uur

Vrijwillig molenaar Kees Scherjon overleden

Op 7 augustus is vrijwillig molenaar Kees Scherjon overleden. Daarom staat
de molen vanaf die dag tot de begrafenis in de rouw.
Kees voelde zich, na het aanmelden voor de opleiding tot vrijwillig molenaar,
al snel aangetrokken tot de molen D'Olde Zwarver. Hij  kwam hier in 2003. 
Kees behaalde in 2009 het certificaat van vrijwillig molenaar
Zijn motto was: je bent wel vrijwilliger maar dat is niet vrijblijvend. Dat kwam
bij Kees ook duidelijk tot uiting in zijn betrokkenheid bij de molen.
Hij verdiepte zich meer en meer in het molenaarsvak.
Daarom volgde hij ook met succes de cursus Ambachtelijk Korenmolenaar.
Kees is na het behalen van het certificaat door het Ambachtelijk Korenmolenaars
Gilde toegelaten als gezel.
Zijn technische kennis, hij is docent techniek geweest, kwam op de molen goed
van pas. Hij heeft heel wat dingen in elkaar geknutseld. Zijn grote passie was ook
het rondleiden van klassen. Hij deed dat vol enthousisasme en goedafgestemd
op het niveau van de leerlingen. 

We wensen Bea, zijn kinderen en kleinkinderen  en familie veel sterkte toe.

 We zullen Kees als kundig vrijwillig molenaar, maar bovenal als hartelijke collega erg missen.

 
15-06-2015 | 19:35 uur

Schoolbezoek

CBS De Regenboog  (Wilsum) komt op bezoek

21-03-2015 | 21:35 uur

Eindelijk het echte papiertje in handen!!!


Op de jaarvergadering van De Hollandsche Molen op 21 maart 2015
kregen 89 vrijwilligemolenaars, die in 2014 examen hadden gedaan
hun getuigschrift overhandigd. Ook onze Kamper molenaar Feike Agema.
Jaïr van den Broek uit Dronten, die vorig jaar door de weeks regelmatig
op D'Olde Zwarver aanwezig was, kreeg als jongste cursist het getuigschrift
overhandigd.
Van harte gefeliciteerd. 

Bezoekadres:
IJsseldijk 92
8261 LM Kampen